Strona pochodzi z serwisu www.podatki.czest.pl Zapraszamy

Umowa o pracę nakładczą, całkowity koszt pracodawcy v. 2.3
Kwota brutto
Minimalne wynagrodzenie
Koszty uzyskania
Stopa podatku
Kwota wolna
Chorobowe dobrowolne : Tak   Nie
Stopa rentowego
Fundusz Pracy, FGŚP
  Pracownik posiada inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych i łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek z różnych źródeł wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.
  Pierwszy rok pracy (80% wynagrodzenia minimalnego)
  Zwolnienie z opłacania składek na FP Pracownik powracający z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego przez 36 miesięcy po powrocie z ww urlopu. Osoby które osiągnęły wiek 55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni.
  Zwolnienie z opłacania składek na FGŚP  Zgodnie z Dz.U z 2006 r. Nr 158, poz 1121 ze zm.
Zamknij okno

Uwagi, opinie i komentarze proszę przesyłać na adres webmaster(at)podatki(dot)czest(dot)pl
Z góry dziękuję